vent, siden lastes

Business as usual

Business as usual


Søvnløs natt -
business as usual.
Liten skattebetaler og lystig levemann
går holmgang mot Den strenge samfunnsborger
og hans bikkjer med ragg.
Pornografi mot etnografi,
soldater mot demokrati.
Fornuft mot religion,
kanon mot »pardon«.
Åh, med hvilken ringe forstand er ikke verden styrt!
Business as usual.

Won't you come into the garden? I would like my roses to see you!

Natten synger

Natten synger


Bevisstheten favner, bevisstheten slår.
Bevisstløsheten rår.
Som gnist fra ild, som ord i dikt -
sangen holder mitt endelikt. Natten holder liv – drømmeaktig reelt.
Betingelsesløs leken beruselse, koselig sorg.
Høyst levende, våkne drømmer skaper virkelighet.
Og natten synger…
…stille, dog så kraftfullt av kåt, pur og voldsom livsglede.
Smittsom livsglede.
Sorg og glede, motgang og medgang
blir til hvite skyer i natten
– og måneskinn.
Alltid! Natten er ekte,
og virkeligheten blir en drøm.
Og drømmen lider der natten er dyster.
Natten synger… Bevisstheten favner, bevisstheten slår.
Bevisstløsheten rår.
Som gnist fra ild, som ord i dikt -
sangen – holder mitt endelikt..!

*/ ?>
© 2007-: Vargefaret. Alle rettigheter reservert.