Dokumenter


Treff 1 til 16 av 16     » Kun miniatyrbilder

   

 #   Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til 
1
Adopsjonserklæring
Adopsjonserklæring
 
 
2
Ansettelsesbevis, Aker Trøndelag AS
Ansettelsesbevis, Aker Trøndelag AS
 
 
3
Avgangsvitnemål fra folkeskolen
Avgangsvitnemål fra folkeskolen
 
 
4
Kongens Fortjenstmedalje, Ingvald Johan Albriktsen
Kongens Fortjenstmedalje, Ingvald Johan Albriktsen
 
 
5
Kongens Fortjenstmedalje, Ingvald Johan Albriktsen
Kongens Fortjenstmedalje, Ingvald Johan Albriktsen
 
 
6
Kongens Fortjenstmedalje, Ingvald Johan Albriktsen
Kongens Fortjenstmedalje, Ingvald Johan Albriktsen
 
 
7
Kongens Fortjenstmedalje, Ingvald Johan Albriktsen
Kongens Fortjenstmedalje, Ingvald Johan Albriktsen
 
 
8
Kongens Fortjenstmedalje, Lars Larsen
Kongens Fortjenstmedalje, Lars Larsen
 
 
9
Marriage Certificate, David J. Lundeen and Jewell Robertson
Marriage Certificate, David J. Lundeen and Jewell Robertson
 
 
10
Marriage License and Marriage Certificate
Marriage License and Marriage Certificate
 
 
11
Nordre Helgeland sorenskriveri, Notarialprotokoll 2, 1893-1915, s. 87
Nordre Helgeland sorenskriveri, Notarialprotokoll 2, 1893-1915, s. 87
Oppslag og fotografering gjort i Statsarkivet i Trondheim, 7. desember 2009, av Per-Olav Broback Rasch.
Transkribering foretatt av Lillian Kristiansen (Moelv), Paul Johan Hals (Stø) og Else B. Rustad (Kongsberg) - den 4. mai 2011.


Side 87 i dokumentet lyder som følger:

"Aar 1907 den 10. oktober indfandt sig paa Nordre Helgelands sorenskriverkontor paa Mo Peder Kristian Nilsen og Anna Jonette Gabrielsdtr. med brev til sorenskr. som not. Publ. om at tilstede deres borgerl. vielse i h.t. lov af 27. juni 1891 § 9.
Ifølge foreviste attester og eget opgivende er:
Ungkarl Peder Kristian Nilsen født den 17. november 1867 i Mo af forældre Gbr. Nils Andreas Nilsen Jamtli og hustru Berit Henrikka Pedersdtr., døbt og konf. sammesteds, jordarbeider, bopæl Mo, med Anna Jonette Gabrielsdtr. ubeslægtet og ubunden af tidl. egteskabsløfte,"

...dokumentet fortsetter på side 88. 
 
12
Nordre Helgeland sorenskriveri, Notarialprotokoll 2, 1893-1915, s. 88
Nordre Helgeland sorenskriveri, Notarialprotokoll 2, 1893-1915, s. 88
Oppslag og fotografering gjort i Statsarkivet i Trondheim, 7. desember 2009, av Per-Olav Broback Rasch.
Transkribering foretatt av Lillian Kristiansen (Moelv), Paul Johan Hals (Stø) og Else B. Rustad (Kongsberg) - den 4. mai 2011.


Side 88 fortsetter som følger:

"udmeldt af Statskirken hos sognepresten i Mo d. 23.9.07 uden at være gaaet over til noget andet kirkesamfund.
Pige Anna Jonette Gabrielsdtr. , født i Mo den 30. mars 1875 af forældre husmand Gabriel Sakarias Nilsen Bustnes og hustru Elisabet Bergith Olsdtr., døbt og konf. sammesteds, tjenestepige, med Peder Kristian Nilsen ubeslægtet og ubunden af tidl. egteskabsløfte, tilhørende statskirken, bopæl Mo.
Som forlovere var tilstede Konrad Langli, korporal, 22 aar, bopæl Mo, og Elias Nilsen, snedker, 50 aar gl., bopæl Moheien, Mo, der efter at være giort bekjendt med, hva de som forlovere havde at indestaa for og sit ansvar efter straffel., i § 220, erklærede at de indestod for, at der hverken fra Peder Kristian Nilsen eller fra Anna Jonette Gabrielsdtr.´s side var noget til hinder for det tilsigtede egteskabs lovlighed.
I.h.t. det anførte samt not. publ., at der intet kunde være til hinder for, at Peder Kristian Nilsen og Anna Jonette Gabrielsdtr. tilstodes borgerl. egteskab efter lov af 27. juni 1891 § 9, hvorefter Peder Kristian Nilsen og Anna Jonette Gabrielsdtr. traadte frem for notarius, der foreholdt dem vigtigheden og betydningen af den forb., de agtede at indgaa, hvorefter Peder Kristian Nilsen paa tilspørgsel af not. erklærede, at han vilde have pige Anna Jonette Gabrielsdtr. til sin egte hustru, ligesom pige Anna Jonette Gabrielsdtr. paa tilspørgsel erklærede at hun vilde have ungk. Peder Kristian Nilsen til sin egtemand. Notarius erklærede derefter fornævnte Peder Kristian Nilsen og Anna Jonette Gabrielsdtr. for egtefolk at være, hvilket disse begge erklærede ved sin underskrift i protokollen:

[Peder Nilsen] [Anna Gabrielsen]

Derefter underskrev forloverne

[K.Langlie] [Elias Nilsen]

Egtefellene erklærede, at de agtede at tage bopæl paa Moheien af Mo i Mo.

Forretningen sluttet." 
 
13
Sjøfartsbok, Laila Sofie Karlseng
(Minst én nålevende eller privat person er eller kan være knyttet til dette bildet - detaljer blir derfor ikke vist..!) 
 
14
Sjøfartsbok, Sigurd Olai Albriktsen
Sjøfartsbok, Sigurd Olai Albriktsen
 
 
15
Vigselsattest, Bengt Folke Johannesson og Paula Viola Jensen
Vigselsattest, Bengt Folke Johannesson og Paula Viola Jensen
 
 
16
Vitnesbyrd fra Tromsø Stifts Landbruksskole (1906)
Vitnesbyrd fra Tromsø Stifts Landbruksskole (1906)