Kirkebilder


Treff 1 til 18 av 18     » Kun miniatyrbilder    » Lysbildefremvisning

   

 #   Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til 
1
Buksnes kirke, Gravdal, Vestvågøy, Nordland
Buksnes kirke, Gravdal, Vestvågøy, Nordland
Buksnes kirke ligger på Gravdal i Vestvågøy kommune i Nordland. Kirka er ei langkirke i dragestil, av tømmer, med 600 plasser. Den ble innviet 22. november 1905 og restaurert mellom 1965 og 1967. Arkitekt for kirka var Karl Norum.

Buksnes kirkesogn er nevnt første gang i skriftlige kilder i 1324. Ei kirke blåste ned fire år på rad, siste gang i 1638/39. Ei ny korskirke av tre sto ferdig i 1641. Denne kirka sto muligens helt fram til 1802, da den var så dårlig at den måtte rives. Ei ny langkirke ble så bygd, delvis av tømmer fra den gamle. Denne kirka ble så ødelagt av en storm i 1882. Enda ei ny kirke ble bygd, denne gang ei korskirke. Denne kirka ble innviet i 1885. Den ble antent av et lyn og brant ned 26. januar 1903.

Dagens kirke ble lenge støttet opp av seks stag for å motstå stormværet. Da kirka ble restaurert på 1960-tallet, ble stagene fjernet og støpt inn i veggene i sidegangene.

Dagens orgel i Buksnes kirke er det tredje orgelet i kirka. Orgelet som ble montert da kirka ble bygd, ble byttet ut i 1968. Det nye orgelet ble skiftet ut i 1997.

(Fra Wikipedia, den frie encyklopedi) 
 
2
Byneset kirke, Byneset, Trondheim, Sør-Trøndelag
Byneset kirke, Byneset, Trondheim, Sør-Trøndelag
Byneset kirke er en middelalderkirke i stein på Byneset i Trondheim. Kirken ble viet til helgenen St. Mikael. Man vet ikke nøyaktig når kirken ble innviet, men man går ut i fra i at den ble innviet i 1180. Steinhuggermerker viser at det er samme steinhuggere som jobbet på Nidarosdomen som oppførte kirken.

Kirken er romansk, og er en langkirke i naturstein. Tårnet ble oppført i rundt 1650. I 1656 ble det bygd et våpenhus foran vestportalen, dette ble fornyet i 1811 og 1970-årene.

(Fra Wikipedia, den frie encyklopedi) 
 
3
Egge kirke, Steinkjer, Nord-Trøndelag
Egge kirke, Steinkjer, Nord-Trøndelag
Egge kirke er en langkirke fra 1767 i Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylke.

Byggverket er i tre og har 330 plasser.

(Fra Wikipedia, den frie encyklopedi) 
 
4
Gruben kirke, Gruben, Rana, Nordland
Gruben kirke, Gruben, Rana, Nordland
Gruben kirke er en langkirke fra 1965 i Rana kommune, Nordland fylke.
Byggverket er i betong og har 700 plasser.

(Fra Wikipedia, den frie encyklopedi) 
 
5
Gruben kirke, Gruben, Rana, Nordland
Gruben kirke, Gruben, Rana, Nordland
 
 
6
Heggstad kirke, Sandvollan, Inderøy, Nord-Trøndelag
Heggstad kirke, Sandvollan, Inderøy, Nord-Trøndelag
Heggstad kirke er en langkirke fra 1887 på gården Heggstad i Sandvollan i Inderøy kommune, Nord-Trøndelag fylke. Den ligger i et jordbruksområde om lag 10 km sør for Steinkjer.

Kirken har 250 plasser. Det er galleri i kirken, som har et pipeorgel fra Brødrene Torkildsen på 12 stemmer fra 1986. Prekestol og døpefont i tre er fra 1887. Det er to kirkeklokker i kirken, en fra 1765 og en fra 1905. Altertavlen er av Karl Uchermann 1905 og har motivet Christus Consolator - «Kristus Trøsteren». Den er en kopi av altertavlen i Sofia Albertina kyrka i Landskrona i Skåne i Sverige, malt i 1885 av den danske maleren Carl Bloch (1834-1890).

(Fra Wikipedia, den frie encyklopedi) 
 
7
Kors kirke, Monge, Rauma, Møre og Romsdal
Kors kirke, Monge, Rauma, Møre og Romsdal
Kors kirke ligger på Monge, ved Marstein i Rauma kommune. Kirken ble bygd i 1797, på Flatmark og senere flyttet til Monge i 1902. Den er kirke i Medalen sogn, i Grytten prestegjeld.

Kirken har et ytre omriss som en korskirke og er bygd i laftet tømmer. Den ligger idylisk til mellom stupbratte fjell i Romsdalen.

Den tidligste kirken i Romsdalen ble bygd allerede så tidlig som i 1498, på garden Foss, og ble i 1670 flyttet til Flatmark. Denne kirken stod frem til 1797, da en ny korskirke ble bygget på Flatmark. Dette var kirkestedet helt fram til kirken i 1902 ble flyttet til det stedet den står idag, på Monge.

Grunnen til at kirken ble flyttet fra Flatmark var at en Kongelig resolusjon av 23. mars 1901 delte Kors sogn i to, til Medalen og Øverdalen. Øverdalen er øverst i dalen (Romsdalen), mens medalen, er midt i dalen.

Altertavlen er fra 1769, skåret i tre av Jakob Klukstad.

(Fra Wikipedia, den frie encyklopedi) 
 
8
Lademoen kirke, Lademoen, Trondheim, Sør-Trøndelag
Lademoen kirke, Lademoen, Trondheim, Sør-Trøndelag
Lademoen kirke er en langkirke fra 1905 i Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylke. Byggverket er i stein og tegl og hadde opprinnelig plass til 1054. Kirkeromemt er byens nest største etter Nidarosdomen. Kirken er oppført i Jugend/Ny-romanisk stil og tegnet av Kristiania-arkitekten Ole E. Stein. Langskipet er i teglstein med et ytre lag av råkoppstein, bygd 1903-05. Dette er den første råkoppkirken i Norge som ble bygd utenfor Oslo.

(Fra Wikipedia, den frie encyklopedi) 
 
9
Leines kirke, Leines, Steigen (tidl. Leiranger), Nordland
Leines kirke, Leines, Steigen (tidl. Leiranger), Nordland
Leiranger kirke er en langkirke fra 1911 i Steigen kommune, Nordland fylke.
Byggverket er i tre og har 500 plasser.
Bygd i 1911 (etter brann) i romantisk stil.
Det hevdes at da ny kirke skulle bygges i 1734 på den andre siden av fjorden, tok en springflo materialene over til Leines. Og folket tok dette som et tegn på hvor Gud ville at kirken skulle stå.

I 1589 hadde Steigen prestegjeld 3 kirker og 2 prester. Soknepresten skulle betjene Steigen hovedkirke og Leines kirke, mens det var en residerende kapellan i Hamarøy. Hopehavet med Hamarøy ble vel avviklet som følge av reskriptet 1.4.1740 om at kapellanier som lå langt fra dem de var benefisert, skulle være egne pastorat, men det er usikkert når Hamarøy ble eget prestegjeld. Et reskript av 9.6.1809 omtaler Hamarøy som et residerende pastorat som ved vakanse i Steigen skulle få tilbake tienden som tidligere var tillagt embetet.

Ved kgl.res.10.10.1826 ble gårdene Holkestad, Skotsfjord, Kvandal med Fjell, Kvalnes og Kvandalsmo overført fra Ledingen (Leiranger) til Steigen hovedsokn. Ved kgl.res. 3.7.1909 ble inndelingsnavnet Ledingen endret til Leiranger. Mens ny kirke for Leiranger sokn var under oppførelse ble det ved kgl.res.17.6.1909 tillatt å bruke skolelokalet på Leiranger kirkested til kirkelige forretninger. Tillatelse til å oppføre ny kirke for Leiranger sokn på den nedbrente kirkes tomt ble gitt ved kgl.res. 3.11.1910. Ved kgl.res.27.6.1910 ble soknepresten pålagt å møte 4 ganger årlig på hjelpekirkegården på Frumoen i hovedsoknet for å forrette jordfesting. Bogen kapell ble tillatt vigslet ved kgl.res. 16.7.1926. Kapellet skulle ha 8 gudstjenester årlig.

Ved brev fra Kirke- og undervisningsdepartementet 27.6.1977 ble Nordfold sokn i Folda prestegjeld overført til Steigen prestegjeld. Overføringen ble iverksatt fra 15.8.1978. 
 
10
Leines kirke, Leines, Steigen (tidl. Leiranger), Nordland
Leines kirke, Leines, Steigen (tidl. Leiranger), Nordland
Leines eller Leiranger kirke er en langkirke fra 1911 i Steigen kommune, Nordland fylke.

Byggverket er i tre og har 500 plasser. 
 
11
Mo kirke, Mo, Rana, Nordland
Mo kirke, Mo, Rana, Nordland
Mo kirke er en korskirke fra 1724 i Mo i Rana i Rana kommune, Nordland fylke. Byggverket er i tre og har 400 plasser.

Byggingen av Mo kirke startet i 1723, etter initiativ fra Thomas von Westen. Høsten 1723 var den ferdig i form av en enkel trekirke med tretak. Den første gudstjenesten ble holdt 6. januar 1724 med barndåp og forlovelse; den neste gudstjenesten ble holdt 23. april 1724.

(Fra Wikipedia, den frie encyklopedi) 
 
12
Moholt kirke, Moholt, Trondheim, Sør-Trøndelag
Moholt kirke, Moholt, Trondheim, Sør-Trøndelag
Strinda kirke (også kjent som Moholt kirke) er en korskirke fra 1900 i Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylke.

Etter lang planleggingstid ble Strinda kirke bygget på Vestre Moholt. Vigslinga skjedde 18. oktober 1900. Arkitekter var Solberg og Christensen. Snekker O. A. Henriksen bygde kirka for 33.500 kroner.

Byggverket er i tre og har 500 plasser. Nygotisk stil.

(Fra Wikipedia, den frie encyklopedi) 
 
13
Nidaros domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag
Nidaros domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag
Nidarosdomen, egentlig Nidaros domkirke, er Norges mest sentrale kirke. Den er i dag en luthersk domkirke og menighetskirke og betraktes både som Norges nasjonalhelligdom og som kroningskirke (selv om det ikke lenger foretas kongekroninger i Norge). I den norske Grunnloven av 1814 ble det slått fast at Kongeriket Norges regent skal krones i Trondheim. Nidarosdomen ble sist benyttet som kroningskirke i 1906, da Haakon VII ble kronet. Etter at Stortinget avskaffet kroningsseremonien, i 1908, har kirken vært brukt til signing av regenten. De norske kronregaliene har vært oppbevart i kirken.

I Middelalderen hadde kirken også det høystemte tilnavnet «Cor Norvegiae» (Norges hjerte) siden den var Olav den Helliges gravkirke. Et vanligere navn var Kristkirken i Nidaros; selv om den var sterkt knyttet til Hellig Olav, var den ikke viet til ham, men til den hellige Treenighet.

(Fra Wikipedia, den frie encyklopedi) 
 
14
Rissa kirke, Føll, Rissa, Sør-Trøndelag
Rissa kirke, Føll, Rissa, Sør-Trøndelag
Rissa kirke er en langkirke fra 1888 i Rissa kommune, Sør-Trøndelag fylke.

Byggverket er i stein og har 650 plasser.

Kirken ble innviet 26. oktober 1888 og er den ene av de to hovedkirkene i kommunen. Kirka ble bygd etter at den gamle kirka på Rein ble revet. Deler av denne gamle kirka ble brukt under byggingen.

(Fra Wikipedia, den frie encyklopedi) 
 
15
Sakshaug kirke, Inderøy, Nord-Trøndelag
Sakshaug kirke, Inderøy, Nord-Trøndelag
Sakshaug kirke er en langkirke fra 1871 i Inderøy kommune, Nord-Trøndelag fylke.

Byggverket er i stein og har 1 200 plasser. Nygotisk stil.

(Fra Wikipedia, den frie encyklopedi) 
 
16
Salberg kirke, Røra, Inderøy, Nord-Trøndelag
Salberg kirke, Røra, Inderøy, Nord-Trøndelag
Salberg kirke er en langkirke fra 1715 i Inderøy kommune, Nord-Trøndelag fylke.
Byggverket er i tre og har 150 plasser.

(Fra Wikipedia, den frie encyklopedi) 
 
17
Salberg kirke, Røra, Inderøy, Nord-Trøndelag
Salberg kirke, Røra, Inderøy, Nord-Trøndelag
 
 
18
Vår Frue kirke, Trondheim, Sør-Trøndelag
Vår Frue kirke, Trondheim, Sør-Trøndelag
Vår Frue kirke er en steinkirke i Trondheim. Koret og østre halvdel av skipet utgjør middelalderens Mariakirke. Foruten Nidarosdomen er dette den eneste kirken fra middelalderens Trondheim som har overlevd fram til våre dager. Fra 1400-tallet av har kirken blitt omtalt som Vår Frue kirke. Kirken ligger mellom det middelalderske gateløpet Vår Frue Strete og den nyere Kongens gate, midt i hjertet av byen. Kirken er blitt herjet av brann flere ganger, men har hver gang blitt gjenoppbygget.

Etter reformasjonen ble kirken sterkt utvidet vestover, men murverket i de originale østlige delene er likevel svært godt bevart. Disse delene utgjør den tredje største bevarte middelalderkirken i Norge. Vår Frue kirke har tradisjonelt havnet i skyggen av Nidarosdomen et steinkast unna og derfor blitt viet lite oppmerksomhet. I 2004 ble kirken oppført på Riksantikvarens liste over tolv store kirker av nasjonal verdi, som på grunn av størrelse og rikdom medfører ekstra utfordringer for vern og vedlikehold. Etter flere tiår med forfall og forslumming, gjennomgikk den en større renovering foran kirkens offisielle 800-års-jubileum i 2007.

(Fra Wikipedia, den frie encyklopedi)