Arne Olav Bø

Arne Olav Bø

Mann 1900 - 1971  (70 år)

Det har oppstått en feil i TNG programvaren. Dette kan skyldes et konfigurasjonsproblem, en ufullstendig oppgradering eller en programfeil. Hvis du er eieren av nettstedet, kan du kontakte TNG systemstøtte for å få hjelp med dette problemet. Vennligst kopier spørringen under og lim den inn i meldingen.

Spørring: SELECT *, DATE_FORMAT(changedate,"%e %b %Y") as changedate, IF(birthdatetr !='0000-00-00',YEAR(birthdatetr),YEAR(altbirthdatetr)) as birth, IF(deathdatetr !='0000-00-00',YEAR(deathdatetr),YEAR(burialdatetr)) as death FROM tng_people WHERE personID = "I2452" AND gedcom = "vargefaret"

Out of resources when opening file './db127420/tng_people.MYD' (Errcode: 24)