Tilgang og personvern

Vargefarets slektsdatabase er langt på vei åpen for alle. Men tilgang til potensielt «sensitiv» informasjon, deriblant opplysninger om nålevende personer, vil av hensyn til personvernet ikke bli gjort tilgjengelig. Kun navn og slektsforhold vil vises her.
I visse tilfeller kan begrensninger også bli lagt til for personer som er døde.

Ved å gjøre det på denne måten vil ikke alle typer registrerte data ligge åpne for allmennheten, men være beskyttet i et kontrollert miljø. Samtidig gjøres resultatet av mitt slektforskerarbeid mye mer tilgjengelig for interesserte.

På langt nær alle av slektsdatabasens nålevende personer har blitt spurt om samtykke til at deres navn publiseres. Det ville vært en formidabel oppgave i seg selv.
Men det understrekes at dataregistrering og omtale av personer kun er gjort i slektshistorisk interesse, og selv om det i rent juridisk sammenheng kan hende opplysninger dreier seg om privatliv (så som opplysninger om navn, datoen for et inngått ekteskap etc.), så er opplysningene likevel ikke av privat karakter.
Ingen nærgående, intime, negative eller sjikanøse opplysninger registreres; altså ingen krenkelse av noens privatliv.

Dersom noen likevel skulle ha argumenter mot at deres navn publiseres, så ber jeg om at de lar høre fra seg - slik at vi sammen kan enes om en fornuftig løsning.

Brukerkontoer:
  • Vi har valgt å fjerne eksisterende brukerkontoer, samt mulighetene for å opprette nye. Dette for å eliminere enhver spekulasjon omkring personvernforhold knyttet opp mot disse. Slektsspørsmål kan rettes til meg direkte.