Scotland, Select Marriages, 1561-1910Kildeinformasjon

 • Tittel Scotland, Select Marriages, 1561-1910 
  Tittel Scotland, Select Marriages, 1561-1910 
  Utgiver (kilde) Scotland, Marriages, 1561-1910. Salt Lake City, Utah: FamilySearch, 2013. 
  Ressurs Ancestry.com 
  Kildetype Offentlig arkiv/register 
  Kildetype Offentlig arkiv/register 
  Kilde ID S2337 
  Linket til Familie: William Gove / Agnes Watson